Uusimmassa numerossa

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Etsi sivustosta

"Mentorin merkintöjä 2"

 

Verkkolehden artikkelisarjassa "Mentorin merkintöjä"  MPKK:n mentoritoiminnassa pitkään mukana ollut KTT, majuri evp Pekka Kurvinen analysoi kulloisenkin teemansa mukaisesti mentoritoiminnassaan oppitunneilla ja keskusteluissa esille tulleita asioita. Tavoitteena on tuoda oppimiseen ja käytäntöön laajuutta ja syvyyttä, sekä ennakkoluulottomiakin näkökulmia. "Mentorin merkintöjä" tarkoituksena on toimia oppisisällön täydentäjänä, jota voisivat hyödyntää niin mentoroitavat, mentorit kuin kaikki muutkin "Mentorin merkintöjen" lukijat tehtävissään. Ensimmäinen "Mentorin merkintöjä" julkaistiin verkkolehdessä 30.11.2016.

Kurvinen Pekka

”Sotilas on poissa rivistä vain raudoissa ja laudoissa”

Kadetin suoritusmotivaatio kumpuaa jaetuista arvoista, etiikasta ja hyveistä

Ihmisten johtamisen opintojakson punaisia lankoja oli arvopohdinta. Oppitunnit muistuttivat, että transformationaalisen johtamisajattelua sekä siihen pohjautuvaa syväjohtamista kuvastaa se, että transformaationaliset johtajat motivoivat ihmiset tekemään enemmän kuin mitä he alun perin odottivat tekevänsä. Menettelyssä alaisten kiinnostusta ja tietoisuutta päämäärien tärkeydestä ja arvoista sekä keinoista niiden saavuttamiseksi kasvatetaan. Tällöin yhteisöllisyys syrjäyttää yksilön halut ja tarpeet. (Bass 1985; Nissinen 2004).

Mentoroinnissa yhteinen arvopohja, etiikka sekä sotilaan hyveet luovat yhteisön menestyksen paradigman, upseerisukupolvien välisen katkeamattoman ketjun. Se ilmenee arjen pienissä kirjoittamattomissa tavoissa ja tottumuksissa – pikkutakeista ja pinsseistä jopa hyväntahtoiseen kiusoitteluun.

Maavoimien taistelu 2015 sosiologisesta näkökulmasta

Maavoimien taistelu

Maavoimat on aloittanut taistelutapansa uudistamisen, jonka tavoitteena on nykyaikaiseen sodankäyntiin soveltuvat iskukykyiset maavoimien joukot. Uudistustyö koskee jalkaväessä kaikkia alueellisia joukkoja: operatiivisesta suunnittelusta ja organisaatioista aina taktiikan, toimintatapojen, käyttöperiaatteiden, kaluston ja koulutuksen uudistamiseen.

Maavoimien uuden taistelutavan, Maavoimien taistelu 2015, keskeisin muutos on jalkaväkijoukkojen ja aselajien tapa taistella.

Suomen sotilassosiologinen seura juhlisti 20-vuotista taivaltaan juhlaseminaarilla ja erityisellä historiaansa keskittyneellä juhlalla marraskuussa 2013. Seminaarissa päädyttiin muun muassa toteamukseen, että puolustusvoimauudistuksen kautta joukkomme, johtamisemme ja koulutusmenetelmämme kohtaavat lähitulevaisuudessa myös mittavan sosiologisten haasteiden kokonaisuuden. Seminaarista ja juhlan esityksistä on nyt julkaistu kirja "Maavoimien taistelu 2015 sosiologisesta näkökulmasta".

 Voit lukea kirjan tästä linkistä . Kirja löytyy myös seuran omilta kotisivuilta (linkki).