Uusimmassa numerossa

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Etsi sivustosta

"Mentorin merkintöjä 3"

Verkkolehden artikkelisarjassa "Mentorin merkintöjä" MPKK:n mentoritoiminnassa pitkään mukana ollut KTT, majuri evp Pekka Kurvinen analysoi kulloisenkin teemansa mukaisesti mentoritoiminnassaan oppitunneilla ja keskusteluissa esille tulleita asioita.  Aiemmat "Mentorin merkinnät" on julkaistu verkkolehdessä 20.11. ja 4.1.

 Kurvinen Pekka

"Sinä olet viesti"

Kun puolustusvoimain komentaja sanoo valtamedian haastattelussa pyöräilevänsä virkapaikalleen kesät talvet, hän kertoo harrastuksestaan. Mutta samalla kenraali Lindberg luo käsityksen elämäntapavalinnoistaan, luotettavuudestaan ja kenttäkelpoisuudestaan. Hän tarjoaa mielikuvan johtamansa sotilaallisen organisaation arvoista turvallisuuden tuottajana sekä hallitsee puolustusvoimien mainetta.

Alkukantaisimmillaan viestintä nähdään yksipuolisena tiedottamisena (Åberg 2000). Tällaista prosessia edustaa sotilaskäsky. Käskyn perillemenon varmistamiseksi, häiriöiden poistamiseksi, käskynantaja valitsee tarkoituksenmukaisimman kanavan ja varmistaa lähettämänsä sanoman perillemenon. Hän tarkistaa vastaanottajalta yksityiskohdan tai pyytää tätä toistamaan keskeiset osat. Ennen käskyyn johtanutta päätöstään käskyttäjä on todennäköisesti keskustellut aselajijohtajien ja muiden sidosryhmien kanssa järjestelyistä – kuuntelemisen ja puhumisen vuorovaikutuksessa.

"Turvallisuustilanteessa ei paluuta entiseen"

Risto Sinkko

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS) oli kerännyt hyvän joukon asiantuntijoita journalistiseminaariinsa 14.12.2016. Puhujat olivat sekä sisäisen että ulkoisen turvallisuuden asiantuntijoita. Seminaarin teemaa voisi yleistäen kuvata yhdellä ilmauksella – paluuta entiseen ei ole, ei sisäisessä eikä ulkoisessa turvallisuudessa.

Historiallisesti mielenkiintoinen oli MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Wikmanin huolestuminen kansalaisten maanpuolustustahdosta. Hän toivoi, että keväällä julkistettava puolustusselonteko ottaisi kantaa maanpuolustustahdon vahvistamiseen. Toimenpiteen tavoista hän ei esittänyt näkemystä. Tilaisuudessa puhunut puolustusministeri Jussi Niinistö arvioi, että selonteko valmistuu eduskunnan kevätistuntokauden alkuun ensi helmikuussa.