Uusimmassa numerossa

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Etsi sivustosta

Jarno Limnéll: Suomen tulevaisuuden tarina

Tärkeä kysymys Suomen juhlavuotena on, millainen Suomi on ja mitä suomalaisuus merkitsee tulevaisuudessa? Millaisen Suomen ja suomalaisuuden haluamme luoda? Jos emme itse selkeästi määrittele, keitä olemme ja mihin pyrimme, annamme sen muiden tehtäväksi. On tärkeää, että kirkastamme omaa kansallista narratiiviamme.

Suomen menneisyyden tarina – ja teot – hakevat vertaistaan maailmassa. Vaikeuksiakin on matkalla ollut, ja olemme myös osanneet olla hankalia. Suomen ideastakin on kiistelty. Tämäkin kuuluu maamme menneisyyteen.

Lähes sadan vuoden taipaleemme voi tiivistää yhteen lauseeseen: olemme olleet selviytyvä ja menestyvä kansakunta. On aika katsoa kunnioittavasti taaksepäin, ja juhlavuoden risteyskohdassa on samalla suunnattava katse tulevaisuuteen.

Suomalaisuus ja ajatus yhtenäisestä kansakunnasta on historiallisesti vielä nuori ilmiö. Kansakunta on olemassa vahvana itsestään tietoisena mielikuvana, ideana kansasta, meistä suomalaisista. Kansamme kohtalon hetkinä juuri tässä on ollut vahvuutemme. Kuten Mannerheim kirjoitti päiväkäskyssään talvisodan päättyessä, ”Olen yhtä ylpeä köyhän maan pojan ja tehdastyöläisen kuin rikkaan miehen tarjoamasta uhrista.”, jokainen suomalainen on tärkeä.

Yhdensuuntainen Suomen idea on tärkeä – jopa välttämätön. Yhteinen idea antaa kansakunnalle suunnan. Tarvitsemme tulevaisuuteen katsovan suomalaisuuden tarinan, ja tarinoita ihmiset ovat aina tarvinneet. Yuval Noah Harari kirjoittaa osuvasti kirjassaan Sapiens, Ihmisen lyhyt historia siitä, miten vuosituhansien aikana ihmiset ovat punoneet uskomattoman monimutkaisen tarinaverkoston ja miten paljon tarinoilla on valtaa. Jokaiselle kulttuurille on muodostunut omat uskomuksensa, norminsa ja arvonsa, jotka ovat jatkuvassa muutoksen tilassa. Kulttuuri muuttuu sisäisten ja ulkoisten tapahtumien myötä ja vuorovaikutuksessa muiden kulttuurien kanssa. Myös talous, politiikka ja uskonto muokkaavat kulttuuria. Pienetkin teot. Tarina muuttuu joko itsestään tai ohjattuna.

Koko artikkeli luettavissa 17.3.2017 ilmestyvästä lehdestä.