Uusimmassa numerossa

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Etsi sivustosta

Timo Kivinen: Kohti tulevaa vuosikymmentä

Sotilaallisen toimintaympäristön nopea muutos on lisännyt Suomen sotilaalliselle puolustamiselle asetettuja vaatimuksia. Ennakkovaroitusajan lyheneminen ja nopeasti kehittyvien kriisien mahdollisuus vaativat välittömästi käytössä olevia kansallisia sotilaallisia suorituskykyjä. Puolustukselta edellytetään hyvää tilannekuvaa, korkeaa toimintavalmiutta, kyberpuolustuskykyä ja kykyä yhteisoperointiin jo kriisin alkuvaiheessa. Nämä kokonaisuudet ovat Maavoimien ohella lähivuosien kehittämisprioriteetteja.

Istuva hallitus on parantamassa puolustusvoimien toimintaedellytyksiä. Hallitusohjelman mukaisella lisärahoituksella korjataan Puolustusvoimien materiaalisia suorituskykypuutteita. Lainsäädäntöä ajantasaistetaan vastaamaan muuttuneen turvallisuusympäristön asettamia haasteita. Muiden hallinnonalojen tapaan Puolustusvoimille on määrätty myös lisää säästövelvoitteita.

Samanaikaisesti toimintaympäristön edellyttämän valmiuden ylläpito ja muut kohoavat kustannukset edellyttävät kohdennuksia toimintamenomäärärahoihin. Puolustusvoimien jatkuvista sisäisistä säästötoimenpiteistä huolimatta lisärahoitusta ei kyetä kohdentamaan täysimääräisesti materiaalihankkeisiin. Haastetta lisää puolustusmateriaalin hinnannousu yleistä hintakehitystä nopeammin.

Puolustusvoimien pitkän aikavälin kehittämisessä on otettava huomioon useita tekijöitä. Keskeisimpiä sotilaallisia tekijöitä ovat Suomen turvallisuusympäristön sotilaallisen potentiaalin kehittyminen sekä sotateknologian ja -taidon kehitystrendit.

Koko artikkeli luettavissa 17.3.2017 ilmestyvästä lehdestä.