Uusimmassa numerossa

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Etsi sivustosta

Pääkirjoitus: Strategista päätöksentekoa tarvitaan

Satavuotiaassa Suomessa asiat ovat hyvin, vaikka ajankuva edellyttää meilläkin suuria päätöksiä. Talouskasvu ei enää näytä automaattisesti takaavan hyvinvoinnin lisääntymistä, kenties ei edes sen tason säilyttämistä, johon aiempina vuosikymmeninä olemme saaneet tottua. Velaksi elämisestä on muodostunut uusi normaali.

Noususuhdanne on tähän asti sulattanut velkataakan siedettäväksi. Talousviisaat arvioivat laskimet kuumina, toimiiko tämä yhtälö enää tulevaisuudessa. Julkisen sektorin menot ovat kasvaneet kansankunnan taloudellisen kantokyvyn äärirajoille, tulevaisuuden ennusteiden mukaan ehkä jopa sen yli.

Puolustusvoimat on sopeuttanut toimintaansa osana julkisen sektorin säästötarpeita. Puolustusvoimauudistus aloitettiin hallinnonalan omien analyysien antamasta herätteestä. Rakenteet olivat liian kalliita suhteessa toimintameno- ja materiaalihankintakustannuksiin.

Valtionhallinnon menoleikkausten johdosta säästötavoitteita lisättiin vielä uudistuksen toimeenpanon aikana. Uudistukselle asetetut tavoitteet saavutettiin. Talous vakautettiin ja rakenteiden, toiminnan ja investointien välille luotiin tasapaino.

Tämän hetken tilanne on kuitenkin se, että toimintaympäristön muutos haastaa Puolustusvoimien nykyisen rahoitustason. Puolustusvoimauudistuksen aikana ja sen jälkeen jatkuneet säästövelvoitteet pakottavat hallinnonalan jatkuvaan muutokseen. Jatkuvista säästöpaineista on tullut toinen normaali.

Koko pääkirjoitus on luettavissa 17.3.2017 ilmestyvästä lehdestä.