"Mentorin merkintöjä 3"

Verkkolehden artikkelisarjassa "Mentorin merkintöjä" MPKK:n mentoritoiminnassa pitkään mukana ollut KTT, majuri evp Pekka Kurvinen analysoi kulloisenkin teemansa mukaisesti mentoritoiminnassaan oppitunneilla ja keskusteluissa esille tulleita asioita.  Aiemmat "Mentorin merkinnät" on julkaistu verkkolehdessä 20.11. ja 4.1.

 Kurvinen Pekka

"Sinä olet viesti"

Kun puolustusvoimain komentaja sanoo valtamedian haastattelussa pyöräilevänsä virkapaikalleen kesät talvet, hän kertoo harrastuksestaan. Mutta samalla kenraali Lindberg luo käsityksen elämäntapavalinnoistaan, luotettavuudestaan ja kenttäkelpoisuudestaan. Hän tarjoaa mielikuvan johtamansa sotilaallisen organisaation arvoista turvallisuuden tuottajana sekä hallitsee puolustusvoimien mainetta.

Alkukantaisimmillaan viestintä nähdään yksipuolisena tiedottamisena (Åberg 2000). Tällaista prosessia edustaa sotilaskäsky. Käskyn perillemenon varmistamiseksi, häiriöiden poistamiseksi, käskynantaja valitsee tarkoituksenmukaisimman kanavan ja varmistaa lähettämänsä sanoman perillemenon. Hän tarkistaa vastaanottajalta yksityiskohdan tai pyytää tätä toistamaan keskeiset osat. Ennen käskyyn johtanutta päätöstään käskyttäjä on todennäköisesti keskustellut aselajijohtajien ja muiden sidosryhmien kanssa järjestelyistä – kuuntelemisen ja puhumisen vuorovaikutuksessa.

"Mentorin merkintöjä 2"

 

Verkkolehden artikkelisarjassa "Mentorin merkintöjä"  MPKK:n mentoritoiminnassa pitkään mukana ollut KTT, majuri evp Pekka Kurvinen analysoi kulloisenkin teemansa mukaisesti mentoritoiminnassaan oppitunneilla ja keskusteluissa esille tulleita asioita. Tavoitteena on tuoda oppimiseen ja käytäntöön laajuutta ja syvyyttä, sekä ennakkoluulottomiakin näkökulmia. "Mentorin merkintöjä" tarkoituksena on toimia oppisisällön täydentäjänä, jota voisivat hyödyntää niin mentoroitavat, mentorit kuin kaikki muutkin "Mentorin merkintöjen" lukijat tehtävissään. Ensimmäinen "Mentorin merkintöjä" julkaistiin verkkolehdessä 30.11.2016.

Kurvinen Pekka

”Sotilas on poissa rivistä vain raudoissa ja laudoissa”

Kadetin suoritusmotivaatio kumpuaa jaetuista arvoista, etiikasta ja hyveistä

Ihmisten johtamisen opintojakson punaisia lankoja oli arvopohdinta. Oppitunnit muistuttivat, että transformationaalisen johtamisajattelua sekä siihen pohjautuvaa syväjohtamista kuvastaa se, että transformaationaliset johtajat motivoivat ihmiset tekemään enemmän kuin mitä he alun perin odottivat tekevänsä. Menettelyssä alaisten kiinnostusta ja tietoisuutta päämäärien tärkeydestä ja arvoista sekä keinoista niiden saavuttamiseksi kasvatetaan. Tällöin yhteisöllisyys syrjäyttää yksilön halut ja tarpeet. (Bass 1985; Nissinen 2004).

Mentoroinnissa yhteinen arvopohja, etiikka sekä sotilaan hyveet luovat yhteisön menestyksen paradigman, upseerisukupolvien välisen katkeamattoman ketjun. Se ilmenee arjen pienissä kirjoittamattomissa tavoissa ja tottumuksissa – pikkutakeista ja pinsseistä jopa hyväntahtoiseen kiusoitteluun.